Een goede aansluiting van het onderwijs op arbeidsmarkt, door initiatieven als de TechnoHUB.

Onderwijs en arbeidsmarkt.

We zetten ons in voor een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Dat is van belang voor kinderen en jongeren, maar ook voor oudere mensen. Je bent nooit te oud om te leren. Daarom stimuleren we initiatieven die mensen ook op latere leeftijd in staat stellen om nieuwe dingen te leren en hun talenten te ontplooien.

Er zijn al veel goede initiatieven tussen onderwijs en bedrijven, zoals de TechnoHUB. Waar mogelijk en gewenst versterken we de TechnoHUB met een MBO-opleiding. Daarnaast willen we dat de gemeente een grote inspanning gaat leveren om een volwaardige nevenvestiging van een hbo-instelling of onderzoeksinstituut naar Woerden te krijgen. De VVD vindt dat hbo-onderwijs in de gemeente Woerden, de hoofdstad van het Groene Hart thuishoort. Studenten en young professionals dragen immers bij aan een dynamische en leefbare omgeving. Daarbij proberen we ook technische hbo-opleidingen naar onze gemeente te trekken, om meer innovatiekracht naar Woerden te halen. Daarbij kun je bijvoorbeeld ook denken aan opleidingen die helpen bij de aanpak van bodemdaling.