Zoveel mogelijk daken en infrastructuur vol leggen met zonnepanelen.

Zonnepanelen.

We zetten vol in op het vol leggen van daken met zonnepanelen. We willen een grootschalig plan om de komende jaren zoveel mogelijk daken vol te leggen met zonnepanelen, samen met inwoners, ondernemers(verenigingen) en boeren. We zijn hierbij creatief en houden rekening met toekomstige innovaties, zoals zonnepanelen in geluidsschermen en zonnecellen in dakpannen.

Steeds meer inwoners en ondernemers wekken namelijk zelf duurzame energie op door het plaatsen van zonnepanelen op daken. Deze kleinschalige opwek is van groot belang voor het terugdringen van CO2. Een investering in zonnepanelen draagt bovendien bij aan een comfortabel huis en een lagere energierekening. De gemeente zet zich actief in om de mogelijkheden voor kleinschalige opwek zoveel mogelijk te benutten.

We maken het zo gemakkelijk mogelijk om zonnepanelen en laadpalen aan te vragen, door procedures simpeler te maken.