Windturbines horen op zee, niet naast Harmelen of Molenvliet.

Windturbines.

We willen de wereld graag schoon doorgeven. Daarom moet onze elektriciteit zoveel mogelijk duurzaam worden opgewekt. Bij het opwekken van deze elektriciteit moet rekening worden gehouden met onze leefomgeving. We zijn daarom voorstander van windenergie, maar tegen windturbines in de buurt van woonwijken. Grote windturbines horen in de Noordzee en niet in het open landschap, zoals bij Harmelen of naast de woonwijk Molenvliet, de locaties die nu in beeld zijn.

Grootschalige opwek van duurzame energie kan veel impact hebben op de leefomgeving. Draagvlak onder omwonenden is een voorwaarde voor grootschalige energieopwek binnen onze gemeentegrenzen. Hierbij hebben inwoners die de meeste hinder ondervinden de zwaarste stem. We zijn zuinig op het Groene Hart en de gezondheid van onze inwoners. Daarom zijn we geen voorstander van grote windturbines bij Reijerscop of Barwoutswaarder.

We kiezen voor het vol inzetten op het isoleren van huizen en het vol leggen van daken en infrastructuur met zonnepanelen.