Stap voor stap werken aan de overgang naar alternatieven voor aardgas.

Warmte en gas.

Fossiele brandstoffen als olie en gas dragen bij aan de uitstoot van CO2 en zijn niet oneindig beschikbaar. Daarom bouwen we het gebruik van fossiele brandstoffen af en zullen in de toekomst steeds meer huizen op een duurzame manier worden verwarmd. We doen dit niet overhaast. De overstap naar een alternatieve warmtebron moet wel haalbaar en betaalbaar zijn voor gewone gezinnen en ondernemers. Daarbij is het een belangrijke eerste stap om huizen goed te isoleren.

Woerden werkt stap voor stap aan de overgang naar alternatieven voor aardgas. De gemeente zoekt samen met bewoners en gebouweigenaren naar de beste oplossing. Welke aanpassingen het meeste opleveren hangt namelijk sterk af van de kenmerken van een wijk of buurt. De totale woonlasten mogen voor inwoners niet stijgen. Inwoners en ondernemers krijgen de ruimte om zelf te kiezen voor een haalbare en betaalbare verwarmingstechniek.

Overstappen op een alternatieve warmtebron kan alleen als hiervoor ook een betaalbaar alternatief aanwezig is. Dat het gasnetwerk vervangen moet worden mag geen reden zijn om inwoners en ondernemers op hoge kosten te jagen door het gas af te sluiten. Indien dit noodzakelijk is, wordt het gasnetwerk vervangen om betaalbare verwarming van huizen en bedrijven te garanderen. Het Nederlands gasnetwerk biedt bovendien een unieke infrastructuur. Op het moment dat delen van dit netwerk niet langer in gebruik zijn, worden de gasleidingen niet weggehaald. Wij behouden dit netwerk voor toekomst, wanneer waterstof of groen gas toegankelijk zijn.