Zorgen dat onze stad en dorpen voorbereid zijn op een ander klimaat.

Klimaatadaptatie.

Woerden zal in de toekomst vaker te maken krijgen met extreme weersomstandigheden. Wij investeren daarom in maatregelen die de lokale gevolgen van klimaatverandering beperken.

We willen daarom meer groene plekken met bomen en planten in onze gemeente. Bomen nemen CO2 op en zorgen voor schaduw. Door het aanplanten van bomen en planten maken we Woerden klimaatbestendiger en koeler.

Woerden werkt samen met de waterschappen aan het verminderen van wateroverlast bij heftige regenval en neemt maatregelen om de gevolgen van hitte en droogte op te vangen.