Haalbaar en betaalbaar overstappen op schone energie.

Klimaat.

Het klimaat verandert en de effecten hiervan worden steeds duidelijker zichtbaar. Steeds vaker hebben we te maken met extreme weersomstandigheden zoals hitte en wateroverlast. Om onze wereld schoon en leefbaar door te geven werken wij aan het terugdringen van de uitstoot van CO2. Daarnaast investeren we in maatregelen die de lokale effecten van klimaatverandering terugdringen. Duurzaamheid biedt kansen voor economische groei en een fijne en leefbare gemeente. Maar wel op een betaalbare manier voor gewone gezinnen en ondernemers. Door dit op een slimme manier aan te pakken kunnen we ons leven zoveel mogelijk blijven leiden zoals we zelf willen en blijft onze gemeente prettig om te wonen.

Energieneutraal in 2050

Wij ondersteunen het streven naar een energieneutraal Woerden in 2050. Door energie te besparen en meer duurzame energie op te wekken kunnen we dit bereiken. We willen daarom een grootschalig plan voor het vol leggen van daken met zonnepanelen en het isoleren van huizen.

Zonnepanelen en laadpalen

Steeds meer inwoners en ondernemers wekken zelf duurzame energie op door het plaatsen van zonnepanelen op daken. Deze kleinschalige opwek is van groot belang voor het terugdringen van CO2. De gemeente zet zich actief in om de mogelijkheden voor kleinschalige opwek zoveel mogelijk te benutten. We geven zelf het goede voorbeeld door het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen bij renovatie of onderhoud en door zonnepanelen te plaatsen op de daken van onze panden.

We maken het zo gemakkelijk mogelijk om zonnepanelen en laadpalen aan te vragen, door procedures simpeler te maken. We omarmen nieuwe technieken om huizen en bedrijven te verduurzamen door zoveel mogelijk belemmeringen weg te nemen. Door ruimte te geven aan innovatie wordt Woerden steeds duurzamer.

Economische kansen

De energietransitie en verduurzaming bieden grote kansen voor het stimuleren van innovatie en werkgelegenheid. De gemeente voert actief beleid om deze nieuwe sectoren te steunen. Wanneer het effectief bijdraagt aan de lokale economie en het milieu, kopen we onze producten en diensten duurzaam en circulair in.