Kernenergie is een schone en stabiele energiebron: onmisbaar in de energiemix.

Kernenergie.

Naast zon- en windenergie heeft ons land een stabiele en regelbare energiebron nodig die 365 dagen per jaar elektriciteit en warmte kan opwekken. Kernenergie is zo’n stabiele bron en bovendien uitstootvrij. Kerncentrales kunnen zo op duurzame wijze de plek innemen van kolen-, biomassa- en zelfs aardgascentrales.

Om ervoor te zorgen dat ook kernenergie een rol van betekenis kan spelen in het behalen van de klimaatdoelen van 2040 en 2050, moeten we nu beginnen met het vormen van beleid. Dit begint bij lokaal en regionaal draagvlak en participatie. Wij vinden dat het eerlijke verhaal verteld moet worden, zowel over het afval als over de voordelen voor inwoners en ondernemers. Daarvoor zal Woerden de mouwen opstropen. We organiseren samen met buurgemeenten en de provincie bijeenkomsten om te luisteren naar de wensen en vragen te beantwoorden.

Conventionele (grote) reactoren kunnen in Nederland het best gebouwd worden in de grote havens. Het is aan de Rijksoverheid om deze projecten uit te voeren in samenwerking met deze regio’s. Voor andere gemeenten en provincies is het interessant om de mogelijkheden te onderzoeken voor Small Modular Reactors. Deze kleinere centrales kunnen de plaats innemen van bestaande kolen-, biomassa- en gascentrales met (warmte)voordelen voor glastuinbouw, datacenters, waterstofproductie, industrie en woonwijken. Een eerste nieuwe Small Modular Reactor kan al tussen 2028 en 2032 elektriciteit en warmte produceren.