Inwoners helpen hun huis te isoleren om energie te besparen.

Isolatie.

Het isoleren van huizen helpt om energie te besparen en de uitstoot van CO2 terug te dringen. Goede isolatie zorgt dus voor een comfortabel huis en een lagere energierekening.

De komende jaren werken we stap voor stap aan de overstap naar andere manieren om ons huis te verwarmen. Dat willen we niet overhaast doen. Het isoleren van huizen is daarom de eerste, onmisbare stap. De gemeente kiest hierbij niet voor maatregelen die huiseigenaren dwingen om hoge kosten te maken, maar voor het geven van informatie en advies en het zoveel mogelijk wegnemen van barrières. Welke aanpassingen het meeste opleveren hangt sterk af van de kenmerken van een wijk of buurt. De gemeente informeert inwoners van verschillende wijken en buurten actief over de mogelijkheden in hun situatie.