We zijn geen voorstander van referenda.

Referendum.

De VVD vindt het belangrijk om inwoners te betrekken bij besluitvorming. Een referendum is daarvoor niet het juiste middel. Het brengt complexe problemen terug tot een simpel ‘ja’ of ‘nee’ en past bovendien niet in onze vertegenwoordigende democratie, waarbij raadsleden de inwoners van onze gemeente vertegenwoordigen. Daarom vinden we het beter om met inwoners en ondernemers in gesprek te gaan en hen te vragen om de raad te adviseren.