Luisteren naar inwoners leidt tot betere besluiten.

Inspraak en tegenspraak.

Inspraak en tegenspraak van inwoners maakt de besluiten die de politiek neemt beter. Inwoners weten vaak goed of een plan in de praktijk ook gaat werken of komen met waardevolle suggesties over wat er beter kan.

Bij belangrijke besluiten worden onze inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken. Bij het opstellen van nieuw beleid wordt iedereen die dit direct raakt betrokken. Daarbij creëert de gemeente vooraf duidelijke verwachtingen om teleurstellingen achteraf te voorkomen. Zo werken we aan draagvlak en beter beleid.

Als de gemeente groepen inwoners uitnodigt om mee te denken over nieuw beleid of de uitvoering van een project, willen we dat er voor alle meningen ruimte is. Daarmee komen alle voors en tegens in beeld en worden plannen beter. Participatie betekent niet dat de grootste schreeuwers of mensen die in een ‘klankbordgroep’ terechtkomen altijd gelijk krijgen. De gemeente heeft meer oog voor de ‘stille meerderheid’ die de gemeente niet altijd zo snel weet te vinden. Zo houden we balans bij het maken van keuzes.

Participatie houdt ook niet op bij een lang document met nieuw beleid. Abstracte regels of ideeën die er op de tekentafel goed uitzien, kunnen in de praktijk heel anders uitpakken als ze niet goed worden ingevoerd. Daarom willen we dat inwoners en ondernemers waar mogelijk ook meedenken over de uitvoering en implementatie van nieuw beleid.