Initiatieven van inwoners en ondernemers ondersteunen in plaats van tegenwerken.

Initiatieven.

Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld maken we met elkaar! We bundelen onze krachten en werken samen om problemen op te lossen in onze eigen straat, buurt of wijk. Daarom vinden we het belangrijk dat de gemeente slimme en creatieve initiatieven van inwoners en ondernemers aanmoedigt.

Het enthousiasme van de samenleving benutten we zoveel mogelijk. Daarom zitten we initiatieven van ondernemers en verenigingen zo min mogelijk in de weg met regels en vergunningen en denken we proactief mee bij een verenigingen-, ondernemers- of duurzaamheidsloket.

Vrijwilligers zetten zich dagelijks in voor allerlei initiatieven en verenigingen. Vaak kunnen ze dat veel beter dan de gemeente. De gemeente moet vrijwilligers daarom zoveel mogelijk zelf laten organiseren en hen niet in de weg zitten. Als ondersteuning nodig is, zetten we in op maatwerk.

We ondersteunen maatschappelijke initiatieven die inwoners betrekken, zoals wijk- en dorpsplatforms en het ‘right to challenge’. Zo kunnen groepen inwoners gemeentelijke taken overnemen als zij daarvoor een goed plan hebben. Daarbij kijken we ook naar de mogelijkheden voor een revolverend fonds. Afbetalingen van leningen uit dit fonds zorgen ervoor dat nieuwe leningen voor maatschappelijke initiatieven mogelijk zijn.