Een oneerlijke en achterhaalde belasting die we moeten afschaffen.

Hondenbelasting.

We vinden dat de hondenbelasting maximaal kostendekkend mag zijn. We zetten in op afschaffing van deze oneerlijke en achterhaalde belasting.