Het huishoudboekje van de gemeente op orde.

Gemeentefinanciën.

Bij een gezonde gemeente horen ook de financiën op orde te zijn. In Woerden zijn ze dat helaas al langere tijd niet. De komende jaren gaan we daar hard aan werken. Simpelweg de belastingen verhogen vinden we geen oplossing. Dat is de laatste jaren elk jaar al gebeurd, waardoor de woonlasten fors zijn gestegen. Belastinggeld moet eerst worden verdiend door onze ondernemers en inwoners, voordat de gemeente het kan uitgeven.

We geven niet meer geld uit dan er binnenkomt. Geld over betekent geld terug naar inwoners. Wij vinden dat we meevallers op de gemeentelijke begroting niet horen te gebruiken voor extra uitgaven. Deze willen we in beginsel inzetten voor lagere belastingen of verlaging van de schulden van de gemeente, ook wanneer het om eenmalige meevallers gaat.

We vinden dat tegenvallers moeten worden opgelost binnen de bestaande budgetten in de begroting. Als een bepaald budget aan het eind van een jaar niet is uitgegeven, besteden we het in het volgende jaar niet automatisch aan hetzelfde. In plaats daarvan kijken we voorafgaand aan elke begroting opnieuw hoe het geld het beste kan worden besteed. Als de gemeente de begroting niet sluitend kan krijgen, moet serieus worden bekeken waar we minder kunnen uitgeven. Het verhogen van de ozb, rioolheffing of parkeertarieven is altijd de laatste optie, als het écht niet anders kan zonder te bezuinigen op dingen die voor inwoners en ondernemers belangrijk zijn.

De uitgaven en inkomsten van de gemeente zijn transparant. De begroting en het jaarverslag zijn helder leesbaar. Bewoners en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudige inzage waaraan geld is besteed en welk effect is bereikt.

Gemeentelijke leges zijn zoveel mogelijk gebaseerd op de kostprijs. ‘De gebruiker betaalt’ is het uitgangspunt. Het is niet acceptabel als allerlei kosten op inwoners afgewenteld worden. Daarom zijn we niet voor het ‘creatief toeschrijven’ van kosten aan bijvoorbeeld de rioolheffing.

Financiële gezondheid en schuld
De financiële gezondheid van de gemeente blijven we strak in de gaten houden. De financiële discipline bij het college en ambtenaren willen we sterk (blijven) verbeteren. Daarbij hoort ook het verbeteren van de bedrijfsvoering: college en ambtenaren moeten beter weten wat ze aan het doen zijn en wat daarvan het effect is.

De gemeente heeft een erg hoge schuld, omdat ze veel geld heeft geleend. Dat is een risico: als de rente hoger wordt, kan dit de gemeente veel geld kosten dat niet aan andere dingen kan worden uitgegeven. Dat kan tot nieuwe bezuinigingen leiden. Het is belangrijk om het eerlijke verhaal te vertellen over de schuld van de gemeente. We willen het probleem niet kleiner laten lijken dan het is door allerlei aparte berekeningen van de schuldenlast te hanteren, die het zicht op de echte hoogte van de schulden ontnemen. Tegelijkertijd moeten we ook eerlijk zijn over de mogelijkheden om de schuld te verlagen. Ook dat kost namelijk geld, dat we niet aan iets anders kunnen uitgeven. In de afgelopen jaren is er te weinig gebeurd, terwijl de schuld is toegenomen. Daarom willen we meer geld in de begroting vrijmaken om de schuld van de gemeente af te lossen. Hiervoor mag geen lastenverzwaring (ozb, rioolheffing, parkeertarieven) worden gebruikt.