Een kleine, sterke overheid die klaarstaat voor Woerdenaren.

Gemeente.

We zijn voor een kleine, sterke overheid die er is voor Woerdenaren, Harmelenaren, Kamerikers en Zegvelders en die zich focust op haar kerntaken. Op sommige afdelingen worden door ambtenaren te veel pakken papier geschreven, op andere afdelingen komen we handen tekort om inwoners en ondernemers te helpen. We willen een ambtelijke organisatie die niet groter is dan nodig, maar boven alles sterk en effectief is.

De afgelopen jaren hebben veel inwoners en ondernemers niet het gevoel gehad dat de gemeente er voor hen was. Bij veel grote én kleine projecten wisten ze niet waar ze aan toe waren. Of ze hadden het idee dat de gemeente niet naar hen luisterde. Van de afsluiting van de Oostdam of de invoering van het nieuwe parkeerbeleid tot de renovatie van hun buurt of de plaatsing van een tijdelijk schoolgebouw: de gemeente probeert wel goed te communiceren en te luisteren, maar het gaat nog te vaak fout.

Wij willen dat anders. De gemeente is er om problemen op te lossen. Het belang van de inwoners staat altijd voorop. Met eenvoudige formulieren, helder taalgebruik en overzichtelijke regels helpen we alle inwoners en ondernemers vooruit in het leven en voorkomen we wachtrijen, problemen en frustraties.

We vinden het normaal dat de gemeente de telefoon opneemt wanneer je belt met een vraag en er alles aan doet om je goed te helpen. Een melding is pas afgehandeld als een probleem is opgelost. Niet als de melding op het bureau van een ambtenaar terecht is gekomen.

De digitale dienstverlening van de gemeente is van goede kwaliteit. Inwoners kunnen hun zaken zoveel mogelijk vanuit huis regelen en wanneer het hen uitkomt. We blijven het thuisbezorgen van producten, zoals paspoorten en rijbewijzen, aanbieden. Het gemeentehuis is ook fysiek bereikbaar en kent openingstijden buiten kantoortijden voor zaken die je niet digitaal kunt regelen. Bij vragen is het altijd mogelijk om een mens te spreken in plaats van een computer.

De gemeente heeft een Whatsappnummer, maar dat weet bijna niemand. We willen dit nummer actiever inzetten en beter onder de aandacht brengen bij inwoners en ondernemers. Dit nummer wordt nu alleen gebruikt voor vragen, maar we willen het mogelijk maken om via dit nummer ook meldingen te doen.

Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De gemeente informeert inwoners over belangrijke items om een oordeel te kunnen vormen over het lokaal bestuur, zoals de besteding van subsidies.

De wereld houdt niet op bij de gemeentegrens. De gemeente werkt slim samen met collega’s in de omgeving als dit leidt tot betere oplossingen voor bereikbaarheid, regionale werkgelegenheid of woningbouw. De gemeente werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit zoals identiteitsfraude tegen te gaan of te bestraffen.

We willen de inhuur van externe deskundigen door de gemeente verminderen. In plaats daarvan zorgen we ervoor dat ambtenaren kennis zelf in huis hebben, zodat de kosten omlaag gaan en kennis langer behouden blijft.