Mensen helpen aan een eerste of nieuwe baan.

Onderwijs en omscholing.

Onderwijs

Het is belangrijk dat het onderwijs en bedrijven samenwerken om te zorgen dat er voldoende banen en werknemers zijn die bij elkaar passen. De samenwerking van het onderwijs en 150 technische bedrijven in de TechnoHUB is hiervan een prachtig voorbeeld, waar we enorm trots op zijn. Ook voor mensen die een vaste baan hebben, is het goed om door te blijven leren. Daarom zetten we in op een Leven Lang Ontwikkelen. Door de samenwerking van onderwijs en bedrijfsleven in de TechnoHUB heeft een hele generatie meer kans op de arbeidsmarkt. Waar mogelijk en gewenst versterken we dit met een MBO-opleiding.

Omscholing

We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Bij om- en bijscholing richten we ons daarom op iemands talenten en mogelijkheden en hoe deze aansluiten op de vraag op de arbeidsmarkt. Wanneer de stap naar een reguliere baan nog te groot is, zorgen we voor begeleiding naar beschut werk en leerwerkplekken. Waar mogelijk proberen we ook mensen die hun baan dreigen te verliezen aan het werk te houden of om te scholen, om te voorkomen dat ze werkloos worden en in de bijstand terechtkomen.

We willen mensen stimuleren om in het onderwijs, de zorg of IT aan de slag te gaan. In deze sectoren is veel vraag naar werknemers. We zetten erop in dat mensen die een (nieuwe) baan zoeken zich laten omscholen naar werk in deze sectoren. We zetten, zeker in de nasleep van de coronacrisis, in op het helpen van mensen die snel aan het werk kunnen. Inwoners in de bijstand worden zo snel mogelijk omgeschoold voor banen waar lokaal vraag naar is.

Stages en solliciteren

We vinden dat oudere werkzoekenden meer ondersteuning op maat moeten krijgen bij het vinden van een nieuwe baan. Netwerkbijeenkomsten voor alleen ouderen helpen daarbij. Jongeren hebben een soortgelijk probleem. Omdat ze nog geen werkervaring hebben, komen ze vaak niet terecht waar ze horen. Daarom willen we inzetten op het creëren van werkstages voor jongeren, ongeacht of ze nog studeren of al klaar zijn met hun opleiding. Stages bij bedrijven zorgen voor werkervaring en kunnen leiden tot een vaste baan.