Een gemeente die ondernemers ruimte geeft.

Lokale economie.

De VVD staat voor een gezonde lokale economie. Die kan alleen bestaan als de gemeente onze ondernemers de ruimte geeft om te ondernemen. Door ondernemers de ruimte te geven en te zorgen voor minder regels stimuleert de gemeente de lokale economie en zorgen we voor meer banen. De gemeente werkt niet tegen, maar denkt mee met ondernemers door ontwikkelingen te volgen en creatief ondernemen mogelijk te maken.

We zijn trots op al die ondernemers in Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld. Het midden- en kleinbedrijf is dé banenmotor van de gemeente. Als het goed gaat met onze lokale ondernemers profiteert iedereen. Niet alleen omdat ze zorgen voor banen, maar ook omdat ze de Woerdense Vakantie Week of jouw voetbalclub sponsoren. In de TechnoHUB werken meer dan 150 technische bedrijven uit de regio samen met scholen aan het opleiden en behouden van technisch talent. Onze ondernemers maken Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld mooier. Daarom is het belangrijk dat onze gemeente aantrekkelijk blijft voor werkgevers en werknemers. We investeren in onze ondernemers door nieuwe bedrijven aan te trekken en bestaande bedrijven de ruimte te geven. Die hebben ze hard nodig.

De coronacrisis heeft onze bedrijven en ondernemers hard geraakt. Zij hebben een moeilijke tijd achter de rug. Hoewel de coronacrisis nu bijna voorbij lijkt, moeten we de economie juist blijven stimuleren. Daarom willen wij ondernemers de komende periode blijven ondersteunen. Zo dragen we bij aan een bloeiende economie, banen voor onze inwoners en innovatieve technieken voor de toekomst.

Contact tussen gemeente en ondernemers

De gemeente moet ondernemers ruimte geven, maar ook voor ze klaarstaan als het nodig is. We richten bij de gemeente daarom één duidelijk loket in waar ondernemers terecht kunnen voor vragen en vergunningen en schuldhulpverlening, bijvoorbeeld vanwege coronaschulden. Dit ondernemersloket staat ondernemers bij met raad en daad, bijvoorbeeld over mogelijkheden om te starten, uit te breiden of om hen wegwijs te maken binnen gemeentelijke plannen en regelgeving. De accountmanagers van de gemeente werken actief samen met dit loket.

We willen ook dat het voor ondernemers zo makkelijk mogelijk is om te ondernemen. Ze moeten geen kostbare tijd kwijt zijn aan het doorploeteren van documenten of het indienen van aanvragen. Ondernemers krijgen van de gemeente daarom één aanslag per jaar waarop alle lokale lasten staan vermeld. Waar het kan verlenen en verlengen we vergunningen. Daarnaast streven we naar het zoveel mogelijk afschaffen van vergunningen en vervangen we deze door algemene regels of een meldingsplicht.

Ondernemend Woerden kan en wil een belangrijke rol vervullen in het economisch beleid van de gemeente. Wij willen dat deze rol verder uitgebreid wordt tot een adviserend orgaan dat bij beslissingen op het gebied van economie wordt geconsulteerd. De gemeente is een partner van lokale en regionale belangenorganisaties zoals Ondernemend Woerden en het PBUW (Platform Bedrijven Utrecht West).

De gemeente geeft tot slot opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers, binnen de mogelijkheden van de wet.

BIZ’en

Wij ondersteunen bedrijveninvesteringszones, waarin ondernemers samenwerken. Als ondernemers een BIZ willen oprichten of in stand willen houden, dan faciliteert de gemeente dat.

Start-ups
De gemeente ondersteunt start-ups. Bedrijven die klein zijn begonnen kunnen heel groot groeien. Wij willen dat de gemeente starters binnen bijvoorbeeld bestemmingsplannen volop de ruimte geeft.