Trots op de agrarische sector: blijven ondernemen en innoveren.

Boeren.

In de weilanden van Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld grazen al honderden jaren koeien. Al eeuwen wordt hier kaas gemaakt, gekeurd en verhandeld. Maar er wordt nog veel meer voedsel verbouwd. We hebben veel waardering voor onze boeren in de veeteelt, landbouw en tuinbouw. Dankzij hun harde werk hoeven wij ons geen seconde zorgen te maken om onze voedselvoorziening. Als boeren blijven ondernemen en innoveren, leveren ze een waardevolle bijdrage aan onze economie, met minder nadelen voor natuur en milieu.

Om een florerende agrarische sector te behouden, is het belangrijk dat boeren niet onnodig gehinderd worden. Daarom geven wij hen de ruimte hun grond voor meerdere doeleinden te gebruiken, zoals voor toerisme, agrarisch natuurbeheer, recreatie of andere bedrijvigheid. Daarbij letten we altijd goed op wat het landschap in het Groene Hart zo bijzonder maakt.

Boeren verdienen onze steun. De komende jaren zal de agrarische sector te maken krijgen met landelijke maatregelen om de uitstoot van stikstof terug te brengen. Hoewel dit primair de landelijke overheid aangaat, willen we dat de gemeente er is voor boeren uit Woerden, Harmelen, Kamerik en Zegveld. De gemeente ondersteunt hen zover mogelijk, bijvoorbeeld door mee te denken als ze emissies willen terugdringen of vrijwillig willen stoppen met hun bedrijf. Agrarische grond die vrijkomt bestemmen we niet automatisch tot natuur. In plaats daarvan kijken we hoe de grond het beste gebruikt kan worden.

Wij stimuleren een duurzame veehouderij. Belemmerende regelgeving voor het gebruik van duurzame energiebronnen, zoals aardwarmte, kleinschalige windenergie en duurzame energiebronnen schrappen we. Draagvlak en een goede balans tussen de belangen van de omgeving en de ondernemer zijn hierbij van groot belang.