Een vangnet voor wie het echt nodig heeft.

Bijstand.

Vrijwel iedereen wil graag meedoen aan de samenleving. Een baan is helaas niet voor iedereen weggelegd. Wie naar vermogen bijdraagt, kan op onze ondersteuning rekenen. Het verliezen van je baan is al ingrijpend genoeg. Wel verwachten we een tegenprestatie, omdat we het belangrijk vinden dat mensen blijven meedoen in de samenleving.

Wie minder bijdraagt kan ook minder een beroep doen op de samenleving. Als je bijstand ontvangt, maar de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, wordt je gekort op je uitkering. Uitkeringsgerechtigden die onvoldoende ingeburgerd zijn, kunnen als tegenprestatie verplicht worden op onderdelen te werken aan inburgering en integratie.

Soms lukt het echt niet om iemand aan het werk te helpen. Lange, dure trajecten voor mensen in de bijstand waarbij niet of nauwelijks resultaat wordt geboekt helpen mensen niet verder en kosten de gemeente geld. Daarom schaffen we deze af. We zetten in op alternatieven die ervoor zorgen dat mensen kunnen blijven meedoen in de samenleving.

De afgelopen jaren zijn te veel inwoners onterecht tot fraudeur bestempeld. Fraude is en blijft diefstal, maar het maken van een foutje maakt je nog niet direct fraudeur. Dit willen we in de toekomst in Woerden voorkomen. Het oordeel over fraude moet uiteindelijk tot stand komen door mensenwerk, niet door een computer.

Ferm Werk is de uitvoeringsorganisatie van de gemeente Woerden voor de Participatiewet en Sociale Werkvoorziening, maar heeft hierbij niet het alleenrecht. Marktpartijen die taken van Ferm Werk over kunnen nemen, krijgen hiertoe de kans.