Zoveel mogelijk mensen aan het werk.

Banen.

Een baan is zoveel meer dan inkomen. Werk zorgt voor contact met andere mensen, zoals leuke collega’s. Een baan die bij je past geeft uitdaging en zingeving. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt investeert in zichzelf en draagt zijn steentje bij aan de toekomst van onze samenleving. De VVD wil dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan.

Dan moeten er wel genoeg banen zijn. Daarom stimuleren we de lokale economie en werkgelegenheid. We willen voor genoeg banen zorgen door ondernemers de ruimte te geven die zij nodig hebben en door maatwerk te leveren aan de mensen die dat nodig hebben. We willen dat onze gemeente aantrekkelijk is en blijft voor veel verschillende bedrijven en hun werknemers.

Het is belangrijk dat het onderwijs en bedrijven samenwerken om te zorgen dat er voldoende banen en werknemers zijn die bij elkaar passen. De samenwerking van het onderwijs en 150 technische bedrijven in de TechnoHUB is hiervan een prachtig voorbeeld, waar we enorm trots op zijn. Ook voor mensen die een vaste baan hebben, is het goed om door te blijven leren. Daarom zetten we in op een Leven Lang Ontwikkelen.

We willen zoveel mogelijk mensen uit de bijstand halen en aan een baan helpen. Ze staan dan niet meer aan de zijlijn en hebben een veel fijner leven. Bij om- en bijscholing richten we ons op iemands talenten en mogelijkheden en hoe deze aansluiten op de vraag op de arbeidsmarkt. Wanneer de stap naar een reguliere baan nog te groot is, zorgen we voor begeleiding naar beschut werk en leerwerkplekken. Waar mogelijk proberen we ook mensen die hun baan dreigen te verliezen aan het werk te houden of om te scholen, om te voorkomen dat ze werkloos worden en in de bijstand terechtkomen.