Paracommerciële horeca bedienen een duidelijke doelgroep; we voorkomen oneerlijke concurrentie.

Paracommerciële horeca.

Paracommerciële horeca zoals K’77, Dezibel en Podium Bredius bedienen een duidelijke doelgroep. Beleid is erop gericht om vrij te kunnen exploiteren met zo min mogelijk subsidie. We letten erop dat er geen oneerlijke concurrentie ontstaat met de reguliere horeca.

De Schulenburch en de Bijn in Kamerik hebben een belangrijke functie in het dorp. Als gemeente dienen wij zorg te dragen voor het behoud van deze functie. Samen met de besturen en het dorpsplatform wordt gezocht naar een goede invulling van ‘De Schuul’.