Statushouders wachten net zo lang op een huurwoning als Woerdenaren.

Voorrang statushouders.

We schaffen de voorrangspositie van statushouders (migranten met een verblijfsvergunning) bij sociale huurwoningen af.

Nu krijgen nieuwkomers die in Nederland mogen blijven automatisch een sociale huurwoning toegewezen. Tegelijkertijd staan Woerdenaren vaak jaren op een wachtlijst. Dat vinden we oneerlijk. We willen voorrang verlenen als dat in individuele gevallen nodig is. Maar het is niet uit te leggen dat een hele groep voorrang krijgt, omdat ze statushouder zijn.

We zorgen daarom voor goede tijdelijke huisvesting, waar statushouders kunnen wachten op een reguliere sociale huurwoning. Ze moeten dus net zo lang wachten op een huurwoning als andere inwoners.

We willen hiervoor zo snel mogelijk de voorrangsregels voor sociale huur aanpassen.