200 tijdelijke woningen neerzetten voor een grotere kans op een huis.

Tijdelijke woningen.

Het oplossen van het woningtekort vraagt om veel verschillende maatregelen. Het belangrijkste is snel bouwen op de locaties die al in beeld zijn. Maar we willen meer doen door het plaatsen van tijdelijke woningen op gemeentegrond. Om starters te helpen.

We willen binnen twee jaar minimaal 200 tijdelijke woningen plaatsen. Deze woningen kunnen snel worden neergezet en blijven maximaal zo’n 10 tot 15 jaar staan. Omdat dit vooral snel kan op grond die al in bezit is van de gemeente, zien wij mogelijkheden in de locatie naast het Wijkpark Molenvliet, tussen de volkstuinen en het Weidepad. Uiteraard staan we in overleg met grondeigenaren ook open voor andere locaties.

Deze tijdelijke woningen zijn vooral geschikt voor starters of mensen die door bijvoorbeeld een scheiding snel woonruimte nodig hebben.