Sociale huurwoningen alleen voor wie ze bedoeld zijn.

Sociale huurwoningen.

We willen dat er genoeg sociale huurwoningen zijn, maar ook niet te veel. De sociale huurwoningen die woningcoöperatie Cazas Wonen (GroenWest) bouwt, zijn alleen voor mensen die zelf geen reguliere koop- of huurwoning kunnen betalen.

We willen voorkomen dat mensen in een sociale huurwoning wonen, terwijl ze eigenlijk een duurdere woning kunnen betalen. Dit heet scheefwonen. Scheefwonen moeten we koste wat kost voorkomen. We maken hierover afspraken met Cazas Wonen. Maatregelen die de landelijke overheid hiervoor beschikbaar stelt, willen wij in Woerden ook implementeren. Zo kan jaarlijks de huur verder worden verhoogd voor scheefwoners.

Er moet in Woerden meer doorstroming op gang komen, ook uit sociale huurwoningen. Om ervoor te zorgen dat de middengroepen betaalbaar in Woerden kunnen (blijven) wonen, is het essentieel om daarnaast meer betaalbare koop- en huurwoningen te bouwen. Daarom laten we de harde regel dat ieder nieuwbouwproject voor minimaal 25% uit sociale huurwoningen moet bestaan, los.

Sociale huurwoningen zijn niet bedoeld om zelf geld mee te verdienen. Strenge handhaving op illegaal doorverhuren van sociale huurwoningen is daarom hard nodig. De woningen die hierdoor vrijkomen gaan naar Woerdenaren die op de wachtlijst staan.

We stimuleren de verkoop van huurwoningen van Cazas, specifiek de ‘snipperwoningen’ die tussen koophuizen staan. Deze woningen komen ten goede aan starters. Tegelijkertijd bieden we ruimte aan de woningcorporatie om elders nieuwe woningen te ontwikkelen.