Soepele regels en procedures zodat we sneller kunnen bouwen.

Regels versoepelen.

Om snel meer woningen te kunnen bouwen, maken we procedures voor nieuwbouw zo kort en soepel mogelijk. Zo willen we geen extra strenge (bovenwettelijke) bouwnormen op het gebied van milieu. De regel dat vrijwel ieder nieuwbouwproject voor minimaal 25% uit sociale huurwoningen moet bestaan, laten we los. We willen daarin meer maatwerk, om vooral meer betaalbare koop- en huurwoningen voor starters en de middeninkomens te bouwen.

De gemeente doet er alles aan om vertraging van bouwplannen te voorkomen, zoals het faciliteren van gesprekken tussen ontwikkelaars en buurtbewoners.

Tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan staan we toe waar het kan. Snel en doeltreffend tijdelijk kunnen bouwen is daarbij het uitgangspunt.

We willen tot slot dat alle inwoners makkelijk en snel kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. Regels uit bestemmingsplannen zijn digitaal en actueel beschikbaar.

In het buitengebied moet het gemakkelijker worden om boerderijen die geen agrarische functie meer hebben, om te zetten in een woonbestemming welke kunnen bestaan uit meerdere percelen. We willen inwoners daarnaast de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan een zogenaamd ‘veegplan’ voor het buitengebied.