Leegstand verminderen door het mengen van wonen, werken, detailhandel en horeca.

Leegstand.

We bestrijden leegstand door het mengen van functies voor wonen, werken, detailhandel en horeca. Het moet makkelijk zijn om leegstaande (kantoor)panden om te bouwen naar woningen. Zo zorgen we voor een prettige en leefbare stad. We willen hier duidelijk beleid voor opstellen.

We verruimen de vestigingsmogelijkheden door het opstellen van ruime bestemmingsplannen. Wonen boven een winkel of van wonen terug naar bijvoorbeeld horeca faciliteren wij.