Dat de ozb in Woerden zo enorm omhoog is gegaan, was al slecht nieuws.

Vorige week bleek echter ook nog dat er fouten zijn gemaakt bij de berekening van de ozb-tarieven. Doordat verkeerde WOZ-waarden zijn gebruikt, heeft de gemeente van iedere Woerdense huizenbezitter per 100.000 euro WOZ-waarde ongeveer 10 euro te veel belasting gevraagd.

En dat in een tijd waar veel inwoners en ondernemers het al moeilijk hebben, omdat ze zich zorgen maken over hun baan of inkomen.

Daarom moet de fout van de gemeente zo snel mogelijk worden hersteld. De wethouder FinanciĆ«n (Ad de Regt, LvdD) heeft gezegd ‘alles in het werk te stellen’ om de problemen op te lossen. Volgens het college zijn er maximaal vier weken nodig om alle brieven te versturen nadat de gemeenteraad volgende week, op donderdag 25 maart, de gecorrigeerde belastingtarieven vaststelt. Daarna duurt het ook nog twee weken voordat inwoners die te veel hebben betaald dat bedrag krijgen teruggestort.

Dat vinden we te lang duren. Daarom hebben we het college gevraagd of het mogelijk is om de nieuwe brieven sneller te versturen. De nieuwe tarieven kunnen namelijk al in het systeem worden klaargezet en ook de brieven kunnen worden voorbereid.

Uiteindelijk heeft de wethouder beloofd dat de gecorrigeerde ozb-aanslagen uiterlijk half april bij inwoners op de mat liggen. Iedereen die de aanslag al heeft voldaan en daardoor te veel heeft betaald, krijgt dat bedrag uiterlijk eind april teruggestort. Voor inwoners die in termijnen betalen, worden de resterende termijnbetalingen verlaagd.

Ook heeft het college maatregelen aangekondigd om dit soort fouten in de toekomst te voorkomen. Zo wordt er een werkgroep van ambtenaren ingesteld die gaat onderzoeken hoe bestaande procedures beter kunnen worden nageleefd. Ook wordt er een onderzoek gedaan naar hoe deze fout precies heeft kunnen ontstaan. Daar is de Woerdense VVD blij mee, maar om te voorkomen dat fouten in de ozb-berekening in de toekomst onopgemerkt blijven, dienen we volgende week een motie in om alle relevante cijfers standaard aan de gemeenteraad te verstrekken. Dan kan de gemeenteraad direct controleren of de berekening klopt. Daardoor worden ook ambtenaren en het college gestimuleerd om de tarieven nog ‘ns dubbel te controleren.