Brandstichting, vernielingen en overlast waren schering en inslag bij winkelcentrum Tournoysveld. Sommigen inwoners durfden hun boodschappen niet meer te doen bij hun eigen buurtsupermarkt. Dit gevoel van angst en onvrede was bij de bewonersbijeenkomst 23 januari jl. duidelijk merkbaar. Deze bijeenkomst was voor De Woerdense VVD nogmaals aanleiding actie te ondernemen om de onacceptabele overlast voor de omwonenden en ondernemers van winkelcentrum Tournoysveld te laten stoppen.

We hebben daarom het initiatief genomen om het college via een motie op te roepen om de raad op de kortst mogelijke termijn een raadsvoorstel aan te bieden met extra maatregelen. Deze oproep werd breed in de raad gedragen en daarom worden nu de volgende maatregelen genomen:

  • De eigenaar van het winkelcentrum en de ondernemers gaan camerabewaking inzetten.
  • De verlichting (overal goede verlichting die het doet) en het groen (niet te hoog en zorgen voor goed zicht) rondom het winkelcentrum worden in april aangepakt en verbeterd.
  • De persoonlijke omstandigheden van de jongeren die overlast veroorzaken worden in kaart gebracht, dat wil zeggen dat er gekeken wordt naar de verschillende leefgebieden, zoals bijvoorbeeld dagbesteding, inkomen, schulden om ze, waar nodig, sneller en effectiever (door) te verwijzen naar (zorg) instanties.
  • De jongeren die zorg mijden en herhaaldelijk de openbare orde verstoren, worden middels een PGA (Persoonsgerichte Aanpak)-traject geholpen ten behoeve van hun toekomst (dan wel een TOP-X traject via het veiligheidshuis).
  • Jongeren die rondhangen bij het winkelcentrum worden actief doorverwezen naar de bestaande JOP’s (JongerenOntmoetingsPlekken).
  • Meer surveillance van de boa’s en de politie.

Daarbij zijn wij vooral blij met de toezegging dat er in april cameratoezicht wordt ingezet voor het handhaven van de openbare orde. Voor ons staat het voorop dat je je boodschappen moet kunnen doen en je klanten moet kunnen helpen, zonder dat je bang hoeft te zijn. Voor de Woerdense VVD staat de veiligheid van onze inwoners en ondernemers voorop.

Foto: Rianne den Balvert.