Het gebeurt zelden dat de veerkracht van onze maatschappij zo op de proef wordt gesteld. We staan met z’n allen voor een enorme opgave om het coronavirus te bedwingen. De overheid heeft hiervoor ingrijpende maatregelen genomen. Deze maatregelen raken iedereen in meer of mindere mate, maar we voelen ze allemaal. We zijn ervan overtuigd dat deze maatregelen nu nodig zijn om dit virus te bestrijden.

Onze prioriteit ligt de komende tijd bij de gezondheid en het welzijn van alle Woerdenaren. Van ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid in het bijzonder. We zullen alle mogelijkheden aangrijpen om de gezondheidszorg te ondersteunen, de zorg aan mensen die ziek zijn te waarborgen en verdere verspreiding van het virus op een zo gecontroleerd mogelijke wijze plaats te laten vinden.

Onze steun en waardering gaan uit naar hen die de vitale functies voor onze gemeente voortzetten en voor ons aan het werk blijven: naar mensen in de zorg, agenten, hulpverleners, winkelpersoneel, OV-personeel, leraren en personeel in de kinderopvang. Naar alle mantelzorgers en iedereen die naar elkaar omkijkt en wat voor een ander doet.

We zien dat de afgekondigde maatregelen veel Woerdense ondernemers hard zullen raken en dat hun inkomsten, en soms zelfs hun voortbestaan, onder druk staan. Vanuit het kabinet zijn al veel maatregelen aangekondigd om hen te ondersteunen. We zullen ons ervoor inzetten dat ook vanuit de gemeente zo veel mogelijk gedaan wordt om ondernemers te helpen. Inmiddels hebben we het college gevraagd of er bijvoorbeeld vrijstelling van gemeentelijke belastingen mogelijk is.

We kunnen deze crisis alleen samen overwinnen. Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Nu is geen tijd voor politieke tegenstellingen, maar voor eensgezindheid, geduld en vertrouwen.

Let goed op elkaar en help elkaar waar nodig.

Florian van Hout
Fractievoorzitter