Vanwege de coronamaatregelen vonden de Algemene Beschouwingen dit jaar digitaal plaats. Om die reden is ook de maximale spreektijd verkort naar 5 minuten. De bijdrage die Florian heeft uitgesproken is om die reden korter dan de onderstaande en hier te vinden.

Meneer de voorzitter,

Wat is het een rare tijd. Opeens waren daar het virus en de economische crisis. En voorlopig zijn ze ook nog niet weg.

Ik zou het goed begrijpen als je, als Woerdense inwoner of ondernemer, vandaag naar dit debat kijkt en denkt: waar hébben ze het in die Woerdense politiek nou over?

Dat het je vandaag even niet uitmaakt hoeveel schuld de gemeente heeft. Hoe goed de wegen onderhouden zijn. Of wanneer je je huis of bedrijfspand verduurzaamd moet hebben.

Dat gevoel had ik namelijk ook.

Vandaag maak je je zorgen over of je je baan kunt houden.

Over of je je huis kunt blijven betalen.

Over of je bedrijf de crisis doorkomt.

Vandaag maak je je zorgen over of de school morgen nog wel open is.

Over of het je lukt om dit jaar vanuit huis al je studiepunten te halen.

En vooral ook over of je samen met je ouders en opa en oma kerst kunt vieren.

Wij, de lokale politiek, hebben het vandaag en morgen over de collegeplannen voor het komende jaar.

We gaan het vast hebben over de schulden van de gemeente, hoeveel het kost om onze wijken en buurten te onderhouden en hoe snel we moeten overstappen op schone energie. Maar hoe we in Woerden corona gaan verslaan staat daar niet tussen.

En dat vinden we als Woerdense VVD raar.

Als mensen nu naar ons als politici kijken, verwachten ze dat we met oplossingen komen. Nog meer dan normaal.

Het klopt dat we als Woerdense, lokale politiek niet op iedere vraag een antwoord hebben. Niet voor ieder probleem een oplossing. Veel dingen kunnen nu beter geregeld worden vanuit Den Haag. Maar dat betekent niet dat we niks kunnen doen. En al helemaal niet dat we niks moeten doen.

Niemand kent onze inwoners en ondernemers namelijk zo goed als wij, lokale politici. Als je het de VVD vraagt is het simpel: juist nu moeten we er voor ze zijn. Naar hen luisteren. Ze helpen om door deze zware tijd heen te komen.

We weten dat het college hard werkt om Woerdense inwoners en bedrijven te helpen. Maar in de plannen van het college voor het komende jaar staat corona niet genoemd, omdat het college de gevolgen lastig in te schatten vindt. En daarom kan de raad er bij deze begroting niet over meebeslissen.

Wij vinden een grove inschatting nog altijd beter dan geen inschatting.

Daarom willen we dat het college zijn plannen alsnog in de begroting zet, bijvoorbeeld over hoe we mensen snel weer aan het werk helpen als ze hun baan verliezen.

Zodat we samen de strijd met corona kunnen aangaan. Daar dienen we de motie Verwerken corona-effecten in begroting 2021 voor in.

Voor de Woerdense VVD is het nu het allerbelangrijkste om te bedenken hoe we uit deze crisis gaan komen.

En nee, het zal niet makkelijk zijn. Ook ik weet niet wanneer het virus weg is. Wanneer we elkaar weer gewoon kunnen knuffelen of samen een biertje kunnen drinken. Wanneer het weer beter gaat met de economie. Maar ik weet wel dat we in de tussentijd alles moeten doen wat we kunnen.

Daarom willen we vandaag als Woerdense VVD twee voorstellen doen om onze inwoners en ondernemers nu te helpen.

Onze topprioriteit: ervoor zorgen dat Woerdenaren zoveel mogelijk geld overhouden.

Het college laat inwoners en ondernemers middenin een economische crisis meer betalen. De ozb gaat omhoog, parkeren wordt duurder en je betaalt meer voor het riool. Dat vinden we een heel slecht idee.

Als inwoner of ondernemer maak je je nu zorgen over je baan of je bedrijf. De VVD wil niet dat je je óók nog zorgen moet maken over hoe je die extra belasting gaat betalen.

Daarnaast heb je, omdat je minder overhoudt in je portemonnee, straks ook minder geld om uit geven bij de bakker, bij onze bios, je favoriete kroeg of restaurant.

Dat zorgt er weer voor dat het langer duurt voor we met z’n allen uit deze crisis komen.

Daarom willen we dat de ozb volgend jaar niet omhoog gaat. Hiervoor dienen we het amendement Geen ozb-verhoging in crisistijd in.

Ons tweede voorstel gaat over onze horeca, ondernemers die het extra moeilijk hebben.

Doe je je best om binnen alle regels weer open te kunnen, mag je wéér dicht. En als het tegenzit, misschien wel tot na oud en nieuw.

Dat is ontzettend balen, maar ik zie ook dat onze horeca er steeds opnieuw de schouders onder zet. Wij zijn enorm trots op die veerkracht. Want makkelijk is het niet, zeker als je niet weet wanneer het beter wordt.

Ook wij weten niet wanneer het virus echt weg is. Maar we kunnen als politiek wel zorgen voor de zekerheid dat je als horecaondernemer, zodra het weer mag, zo snel mogelijk zoveel mogelijk van je schade kunt inhalen.

Daarom vragen we het college om, zolang corona niet verdwenen is, de horeca nu vast voor 2021 de ruimte te geven om hun terras uit te breiden en te kijken of we daarbij de precariobelasting kunnen schrappen.

Met deze voorstellen willen we onze inwoners helpen om meer geld over te houden. Zodat we daarmee samen onze lokale ondernemers weer kunnen helpen. Dat is de enige manier om deze economische crisis zo snel mogelijk achter ons te laten.

Voorzitter, door de afgelopen maanden lijkt het soms wel alsof er alleen nog corona is. Maar ik weet zeker dat het goedkomt. Dat er ook weer een tijd komt zónder corona. Dan worden de problemen die nu misschien niet zo belangrijk lijken, opeens weer actueel.

Daarom wil ik kort een paar punten noemen waar de VVD zich zorgen over maakt. Ik ga daarbij van dichtbij de gemeente naar steeds dichterbij je eigen voordeur.

Het college maakt het huishoudboekje in deze begroting niet alleen sluitend met een berg aan lastenverzwaring, maar schudt ook de gemeentelijke spaarpot leeg. Voor 1,25 miljoen in 2021 en nog ‘ns 7 ton in 2022.

Terwijl het college eerder had beloofd dat dat voorlopige dekking was, een tussenoplossing. Daarom vragen we het college met een motie om “Voorlopige dekking ook echt voorlopig” te laten zijn en om met een andere oplossing te komen voor dit gat in de begroting.

Het uitgeven van geld uit ons reservepotje leidt er ook toe dat de gemeente nog meer schulden krijgt, omdat we dat geld niet zelf hebben, maar moeten lenen.

Tegelijkertijd lukt het ons te vaak niet om bezuinigingen die worden ingepland ook echt te halen. Denk aan het sociaal domein of het onderhoud van onze openbare ruimte. We hopen maar dat dat bij de besparingen uit de strategische heroriëntatie wel lukt.

Die besparingen zorgen er ook voor dat er minder geld is voor het onderhouden van onze bomen en bruggen, onze stoepen en straten, onze wijken en wegen. Als Woerdense VVD vragen we ons af of het wel verstandig is om hier nog verder op te bezuinigen. Het lijkt alsof we het inzicht daarin weer aan het kwijtraken zijn. Een slecht onderhouden buurt vindt niemand fijn en wij zeker niet.

Voordat ik áchter de voordeur kom, eerst nog onze zorg over het aantal voordeuren. Daar moeten er heel veel bij, als je het de Woerdense VVD vraagt. Het college is goed op weg, maar we moeten blijven bouwen, bouwen, bouwen.

En voor al die bestaande en nieuwe huizen en bedrijfsgebouwen blijft de vraag: 

Wanneer moeten ze duurzaam zijn?

Wanneer mag ik m’n huis niet meer met gas verwarmen?

Wanneer moet m’n dieselauto weg?

Wanneer zie ik opeens windmolens als ik uit m’n raam kijk?

Volgens dit college het liefst veel sneller dan in 2050. Ook al hebben we daar helemaal geen geld voor.

Dat kan dus niet.

Wij willen de tijd nemen om op een goede manier te zorgen voor schone energie.

Dat kan alleen als de gemeente duidelijk zegt: het wordt 2050, reken daar maar op. 

Daarom dienen we – nog maar een keer – de motie Duidelijkheid energietransitie in. 

Voorzitter, tot slot nog iets dat nog veel verder gaat dan achter onze voordeur.

De afgelopen weken zijn we er op een verschrikkelijke manier aan herinnerd dat we méér moeten verslaan dan corona alleen.

De aanslag op de Franse leraar Samuel Paty, de aanslagen in Wenen en Nice, de Rotterdamse leraar die moet onderduiken.

Dat het niet in Woerden is gebeurd, betekent niet dat het ons niet raakt.

Nee, het raakt alles wat we zijn.

Het raakt de vrijheid waardoor je in ons land alles kunt zeggen wat je wilt, juist ook als iemand het daar niet mee eens is.

Daarom moeten we opstaan. Opstaan vóór het vrije woord en tégen de terreur van de politieke islam.

Alleen door onze vrijheid koste wat kost te verdedigen kunnen we die vrijheid behouden. Daar sta ik voor als liberaal en VVD’er, maar vooral ook als iemand uit de lokale politiek.

Want het is diezelfde vrijheid waardoor wij hier vandaag, al is het digitaal, met elkaar het debat kunnen voeren over onze mooie gemeente.

Ik wens alle collega’s en het college veel wijsheid toe in het komende jaar.